Sunday, March 15, 2009

Thomas Elovsson
Diamonds, Clown, Rock bands, Crayons
12 mars – 25 april 2009
vernissage 12 mars kl 18 -20
Roger Björkholmen Galleri
Kommendörsgatan 15
Öppet: Ti-Fre 13-17 Lö 12-16
För ytterligare information kontakta galleriet 08- 611 26 30
info@rogerbjorkholmen.com

A tip from Ron:

Det är med stor glädje Roger Björkholmen Galleri presenterar Thomas Elovssons fjärde utställning på galleriet,
Clowns, Diamonds, Rock Bands, Crayons.Det är en serie nya målningar baserade på texter, fotografier och abstrakt måleri som relaterar och refererar till olika typer av musik, underhållning, clowneri och konstnärliga strategier. Hela utställningen blir till ett färgtest där färgens betydelse - historiskt, politiskt, socialt prövas och undersöks. Texterna i målningarna kan vara direkta citat eller återgivningar men är handskrivna (målade) och har karaktären av en hastig minnesanteckning eller något upphittat. De kan anspela på en specifik situation eller händelse, men visar sig också innehålla en annan historia som sedan kan komma att gå igen i ett annat verk i utställningen.
Clowner är målningar i sig, deras ansikten dolda bakom smink och lösnäsor och peruk. Clownen blir därför en symbol för en snubblande, stapplande figur som ständigt försöker på nytt och aldrig slås ned. En slags överlevare
–som måleriet. En serie abstrakta målningar använder sig av utseenden och gestik som känns igen genom historien av abstrakt måleri. Här är de utförda som monokromer och befriade från all sentimentalitet. De tillåts rymma berättelsen om sin tillkomst och sina beståndsdelar.

I utställningen visas också verket ”The Red Krayola with Art and Language”, som består utav 96 teckningar där varje färg i krittillverkaren Crayolas serie av vaxkritor används. Verket är ett arkiv över alla kulörer men beskriver också ett samarbete mellan rockgruppen The Red Krayola och konstnärsgruppen Art & Language, och i förlängningen sig självt – vaxkrita, konst, språk.

I sammanställningen av olika verk uppstår betydelser och samband som inte funnits där tidigare. Elovssons metod är den fria associationen där kopplingar kan uppstå mellan olika berättelser.